Folkeskolen nr. 3 2009

0   252

Sig det, som om du mener det

Når tre ud af fire er tosprogede, dur det ikke at pakke beskeder ind i venlige omsvøb og hvad-synes-du-selv-pædagogik. Tydelige rammer og klar tale er forudsætningen for et godt forældresamarbejde, mener skoleleder.