Folkeskolen nr. 3 2009

0   315

Kulturkamp på friskole

På Nord-Vest Privatskole forventer forældre mere disciplin, flere lektier og mere islam. Så det slår gnister, når den dansk-arabiske friskole møder skolekulturen fra forældrenes barndom.

0   217

Og vinderne er …

Vinderne i Folkeskolens skolesangkonkurrence er fundet. »Det virker godt, når man som læser eller lytter kan mærke, at det er børnenes eget liv, der får plads i teksten«, siger dommeren.

0   235

For hende står lønnen stille

Malene Bellers Madsen er cand.mag. i engelsk og lærer i folkeskolen på fjerde år. Hun er sat på standby i lønstigninger, som ellers godt kunne få hende til at blive længere i folkeskolen.

0   266

Stadig venner efter 29 år

Københavns miljø- og teknikborgmester Klaus Bondam har et nært forhold til Lissi Thomsen, der var hans lærer i folkeskolen. For borgmesteren betyder det meget at have kontakt til personer, han kender fra en helt anden tid.

0   312

Sæt ligestilling på skemaet

Ligestillingen har det svært i Danmark, selvom vi alle gerne vil tro noget andet. Løsningen er at sætte den på skemaet i både skolen og læreruddannelsen.

0   122

Magten i klassen

0   211

Undervis børn fra den store verden

Sommerskole. Kan du ikke få nok af at undervise? Få et oplevelsesrigt lærerjob i din sommerferie.

0   176

Et skal-tillæg sikrer lønnen

Fra 2010 skal alle lærere, der ikke har en læreruddannelse, have et løntillæg efter fire, otte og tolv år i folkeskolen.

0   354

Elever prøver kræfter med de fysiske love

»Åhhh my God, jeg har lige lavet en bil«, udbryder en pige under en lektion i fysik på legolæringscenter. Eleverne opstiller hypoteser og afprøver dem. Ligesom videnskabsfolk arbejder.

0   297

Superbrugere er nøglepersoner

Superbrugerne udgør et lille netværk af naturfagslærere.

0   380

Lærer chokeret over omfanget af vold mod børn

Efter flere oplevelser med vold i sin klasse bad lærer Sabah Eltawil eleverne tegne og skrive om ­deres oplevelser. Børnene berettede om vold i hjemmet, om at blive slået. Hun var dybt rystet, men besluttede ikke at anmelde volden. I stedet indkaldte hun til forældremøde.