Folkeskolen nr. 13 2009

0   265

Som at begynde helt forfra

Den nye leder på Kirke Saaby Skole har mod på det lange, seje træk, som venter forude.

0   193

Elever planlægger trafik for millioner

Vejdirektoratet har bedt to 6.-klasser om hjælp, før de sanerer trafikken gennem en hastighedsplaget landsby.

0   216

God reklame for Vejdirektoratet

Mørke-projektet er blevet så stor en succes, at Vejdirektoratet er klar til at gentage det andre steder i landet.

0   332

Har skolen ikke plads til de mærkelige?

Undervisningsdifferentiering skal begynde i børnehaveklassen, og den skal omfatte både de svage, de stærke og de mærkelige børn.

0   152

Michael Hadberg

0   186

Spørg om jobbet, du ikke fik

Et afslag på et job kan være med til at gøre din næste ansøgning bedre - hvis du følger det op

0   160

Tilgivelse

0   180

Nydanske forældre står uden for skoledemokrati

Otte ud af ti lærere på skoler med tosprogede elever siger, at nydanske forældre holder sig ude af skolebestyrelserne.

0   123

Syng om naturfag

Nu skal der skrives sange! Dansk Naturvidenskabsfestival har til formål at skabe begejstring for naturfag blandt elever på skoler i hele landet, og begejstringen må gerne udtrykkes i en sang.