Undervisere nr. 5 2008

0   284

Skolen har fået sine egne vismænd

Skolen har fået et nyt organ. Skolerådet kaldes det. Dette skal vurdere, om de mange nye tiltag virker. De ministerudpegede vismænd i spidsen beslutter, hvad der skal evalueres

0   267

De vise skolemænd og -kvinder

Ministerudpeget formandskab har fået råderet over pengene til at evaluere folkeskolen. Dybest set for at politikere og skatteborgere kan se, om de får noget for pengene, mener kritiker

0   279

Pædagogisk overvismand

Formanden for formandskabet for Bertel Haarders nye skoleråd er økonom. Pædagogik har han ikke meget forstand på

0   257

Haarder: Rådet skal være uafhængigt

Undervisningsministerens skoleråd skal tjekke, om de mange politiske tiltag virker efter hensigten

0   256

Eva med håndjern

Evalueringsinstituttet må ikke længere selv iværksætte evalueringer af folkeskolen. Kun levere en evaluering bestilt af det ministerudpegede formandskab for Skolerådet

0   269

Eva i marken

Evalueringsinstituttets udsendte medarbejdere er på undersøgende evaluering - på jagt efter steder, hvor det kradser i skoler og kommuner

0   285

Institut må gå nye veje

Lovændringer betyder, at Evalueringsinstituttet skal finde nye måder at give sin viden tilbage til skolerne på

0   160

Folkeskolen skal åbne sig

Folkeskolen skal skabe mennesker, som kan arbejde i vekselvirkning mellem selvstændighed og samarbejde. Fremtiden har ikke brug for personer, der er opvokset i firkantethed, skriver en lærer

0   164

Det er lærerne, der gør forskellen

Folkeskolen skal skabe mennesker, som kan arbejde i vekselvirkning mellem selvstændighed og samarbejde. Fremtiden har ikke brug for personer, der er opvokset i firkantethed, skriver en lærer

0   341

Sundhed for krop og hjerne

Skoler skal have sundhedspolitik og sundhedsundervisning - men faren er, at det bliver sundhed uden læring eller læring uden effekt uden for skolen

0   97

Stil krav til jobbet – og dig selv

Det er vigtigt at afklare, om arbejdspladsens værdier - for eksempel en skoles pædagogiske grundholdninger - passer til dine

0   115

Brænde, brænder, brændte, har brændt, brændende

Hovedparten af stressramte danske lærere er rutinerede og har ikke oplevet, at der er rejst kritik af deres faglige indsats

0   241

Højtbegavede børn kræver særlig undervisning (interview)

Monita Leavitt har arbejdet med højtbegavede børn i 25 år i USA. Hun vil have, at lærere bliver uddannet til at identificere og håndtere højtbegavede børn, så de ikke keder sig igennem deres skolegang. Allerhelst burde børnene gå på en særlig skole