Undervisere nr. 3 2008

0   197

Klart og tydeligt ja

Der er sidste frist for at stemme om overenskomstforliget den 31. marts - hele DLF's hovedstyrelse anbefaler et ja, men flere kredse, blandt andet Ballerup, siger nej

0   195

Derfor siger jeg nej

Der er sidste frist for at stemme om overenskomstforliget den 31. marts - hele DLF's hovedstyrelse anbefaler et ja, men flere kredse, blandt andet Ballerup, siger nej

0   364

Teamsamarbejde – et Humpty Dumpty-begreb

Mange lærere er glade for teamsamarbejde. Andre er frustrerede. Nogle mødes tit. Andre mødes stort set aldrig. Nogle taler om klassens sociale liv, planlægger fastelavnsfest og lægger skema. Nogle »læsser af«, og andre udvikler projektpædagogik. Vi har brug for mere viden om teamsamarbejde i praksis og ikke mindst for en fortsat diskussion af formålet

0   304

Et vendepunkt

0   121

Arbejdstidsaftale til gavn for undervisningen

KL og DLF er enige om at arbejde for lokale arbejdstidsaftaler, der bygger på lærerens professionelle råderum