Undervisere nr. 3 2008

0   197

Klart og tydeligt ja

Der er sidste frist for at stemme om overenskomstforliget den 31. marts - hele DLF's hovedstyrelse anbefaler et ja, men flere kredse, blandt andet Ballerup, siger nej

0   195

Derfor siger jeg nej

Der er sidste frist for at stemme om overenskomstforliget den 31. marts - hele DLF's hovedstyrelse anbefaler et ja, men flere kredse, blandt andet Ballerup, siger nej

0   336

Regitze Flannov

0   364

Teamsamarbejde – et Humpty Dumpty-begreb

Mange lærere er glade for teamsamarbejde. Andre er frustrerede. Nogle mødes tit. Andre mødes stort set aldrig. Nogle taler om klassens sociale liv, planlægger fastelavnsfest og lægger skema. Nogle »læsser af«, og andre udvikler projektpædagogik. Vi har brug for mere viden om teamsamarbejde i praksis og ikke mindst for en fortsat diskussion af formålet

0   161

Ny på redaktionen

0   304

Et vendepunkt

0   226

Giv drenge- og pigehjernerne hver deres (interview)

Drenges og pigers hjerner er ikke bare forskellige - de er også ude af takt. Hvis skolen ikke kompenserer for den lille forskel, ender vi med at cementere den, advarer hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen

0   233

Giv drenge- og pigehjernerne hver deres (kommentar)

Pas på den biologisering, der sætter elever i bås og overser den enkelte elevs behov, advarer kønsforsker Dorthe Staunæs

0   121

Brug afslag til at blive bedre

Et afslag på et job kan være et vigtigt skridt til at få et andet. Vel at mærke hvis du får begrundelsen grundigt uddybet

0   209

Kvindernes sejrsmarch gennem uddannelsessystemet

Kvindernes uddannelsessøgning er steget årti for årti. Uddannelseseksplosionen i 1960'erne var et kvindefænomen

0   256

Drenge larmer, piger er ordentlige

Tre mandlige lærere mener, at pigerne må have en slags gen for at være systematiske, og de afleverer bedre opgaver end drengene

0   287

Raske drenge rækker ikke hånden op

En rigtig dreng er en dårlig elev. Men hvis han er flittig og ordentlig, bliver han kaldt en svans

0   295

Fri os for stereotype kønsroller

Drenge larmer. Nogle gør i hvert fald. Men de lever bare op til den ensporede maskulinitet, som medier, skole og samfund formidler. Lad os skabe en bredere og mere moderne manderolle, siger Nordens førende drengeforsker

0   121

Arbejdstidsaftale til gavn for undervisningen

KL og DLF er enige om at arbejde for lokale arbejdstidsaftaler, der bygger på lærerens professionelle råderum