Undervisere nr. 12 2008

0   217

Læremiddel 2.0

0   177

Størrelse eller gørelse?

Kan man forestille sig, at en læreruddannelse i Roskilde kan tiltrække unge fra resten af Sjælland? Og vil mellemlange videregående uddannelser i Roskilde kunne konkurrere med RUC?

0   336

Så drop dog den faglighed

Hvis børn i specialundervisningen skal rykke fagligt, er det ikke her, man skal starte. I stedet skal man starte med relationen mellem lærer og elev

0   309

Mine børn skal lære persisk

Sprog er en vigtig del af kulturen og identiteten, mener Zahra Ziaei. To af hendes børn er født i Danmark, men de er også iranere. Derfor går de til modersmålsundervisning

0   209

Man henter begreber i sit modersmål

Elever dumper i fysik eller matematik, fordi de ikke forstår opgaven, siger Tahira Ashraf, der er lærer på Roskilde Handelsskole. Derfor er dansk som andetsprog så vigtigt

0   160

Folkeskole eller fladskærme?

Folkeskole eller fladskærme? Ja, eller måske skulle spørgsmålet lyde: Folkeskole eller endnu en fladskærm? Kommunikationsindsatsen skal styrkes

0   182

Étsprogspolitikken er lykkedes – til skade for børnene

Ny undersøgelse viser, at børn, der får modersmålsundervisning, får højere karakterer. Modersmål til europæiske børn er diskrimination, mener to forskere

0   203

Nyt personalegode: Fri coach

Et tilbud om fri og anonym coaching er til gavn for både medarbejdere og arbejdsgiver, viser erfaringerne fra Limfjordsøen Mors

0   177

Handicapcenter på katastrofekurs (kommentar)

Byrådspolitiker Birgit Tystrup for Venstre vil have præciseret for kommunerne, hvad kompenserende specialundervisning går ud på, så borgerne får de tilbud, der skal til, for at de kan fungere i hverdagen

0   226

Minus kan godt betyde plus

Kan man forestille sig, at en læreruddannelse i Roskilde kan tiltrække unge fra resten af Sjælland? Og vil mellemlange videregående uddannelser i Roskilde kunne konkurrere med RUC?

0   187

Det gælder om at være rigtig dansk

Familien Dogans børn skal gå i en skole, hvor de er nødt til at tale dansk, og hvor der er sikkerhed for, at de får adgang til en uddannelse

0   166

Handicapcenter på katastrofekurs (interview)

Forstander Gert Rosing kommer ud af 2008 med et millionunderskud på sit center, der underviser børn og voksne med tale-, høre- og synsproblemer. Det samme gør to tilsvarende centre i Region Hovedstaden. De lider under, at kommunerne i regionen er gået over til ren takstfinansiering

0   184

Vi behandler tosprogede elever som 50’ernes sorte

Politikerne bærer hovedansvaret for den diskrimination, som tosprogede elever udsættes for i folkeskolen - loven ansporer til at tænke i sorte og hvide elever, mener to forskere

0   178

Turbo på dansk – dansk – dansk

Bertel Haarder gør sig ingen illusioner om, at man kan gøre børn af anden etnisk herkomst danske. »Men vi kan sørge for, at de kan klare sig i det danske samfund«

ANMELDELSE
0   263

Adfærdsproblemer hos børn og unge / Atferdsvansker hos barn

Så ka' de lære det! Adfærdsproblemer på norsk - med tung interventionskraft