Undervisere nr. 11 2008

0   292

Julie Roberts

0   288

Kære lærere

Dette åbne brev har månedsmagasinet Undervisere modtaget i en drøm:

1   285

Hjernetræning uden bivirkninger

For mange betyder diagnosen ADHD en besværlig barndom og efterfølgende et næsten lige så besværligt voksenliv. For de berørte er hjernetræning en mulighed. Vel at mærke uden medicinens sædvanlige bivirkninger

0   196

Enhedsskolen virker

De Konservative vil indføre niveaudeling i folkeskolen, fordi børn er forskellige. Men det er ingen succes i de lande, hvor man gør det, skriver Dorte Lange, DLF

0   157

Børn er forskellige

De Konservative vil indføre niveaudeling i folkeskolen, fordi børn er forskellige. Men det er ingen succes i de lande, hvor man gør det, skriver Dorte Lange, DLF

0   104

Nye lærere skal også efteruddannes

Efteruddannelse burde være en menneskeret, uanset om man er nyuddannet eller har haft mange år i faget

0   274

Den stolte lærer

Kronikken er en redigeret version af Morten Albæks oplæg til debat om fremtidens skole på DLF's kongres

0   210

Skolen med eget ansvar

På den svenske friskole Vittra findes der ikke klasser. Eleverne undervises i grupper efter niveau. At være på Vittra er et bevidst valg for både skoleleder, lærere og elever

0   204

Kommuneskole i konkurrence med den private

Forældre i den nye Stockholm-bydel Sjöstaden krævede en kommunal skole og fik Sjöstadsskolan under en kilometer fra den private

0   215

Lange arbejdsdage på friskolen

Forberedelse er ofte noget, der foregår i fritiden for lærere ansat på svenske friskoler. Til gengæld er der høj grad af indflydelse og engagement blandt lærerne

0   123

Timeout for testprogram - lad os bruge den fornuftigt!

Med endnu en udsættelse af det nationale testprogram i Danmark får vi en timeout, som vi kan bruge til seriøst at drøfte, hvordan vi undgår at begå de samme fejl som i England

0   242

Ordstrategier til ordblinde (interview)

Lektor Elisabeth Arnbak mener, det er vigtigt, at elever med læsevanskeligheder selv lærer at læse de enkelte ord i stedet for at gætte eller få tekstenlæst højt. Derfor står hun bag etnyt materiale til specialundervisning

0   231

Ordstrategier til ordblinde (kommentar)

Lærer Heidi Faigh Larsen ser it-rygsækken som den sjette strategi, når elever skal arbejde med deres læsevanskeligheder