Folkeskolen nr. 6 2008

0   118

Kom nu, Bondo

0   88

Skolen

0   222

Det er på tide, der vises tillid

Skoleledelse i praksis.

0   148

3.500 kroner mere til lærere på slutløn

Hvis lærerforliget bliver en realitet, vil alle lærere få, hvad der svarer til to løntrin over de næste tre år. KL og Lærernes Centralorganisation er enige om principperne for en arbejdstidsaftale, der søges indgået i alle kommuner. Nye lokallønsmidler skal primært anvendes i forbindelse med aftaler om arbejdstid

0   103

DLF: En arbejdstidsaftale i den rigtige retning

Principskitse for lærernes arbejdstid er den bedst mulige, selv om den ikke sikrer lærerne i alle kommuner, lyder det fra kredsformænd og hovedstyrelsesmedlemmer

0   107

Finansministeren vælger selv sin rolle

Diktat eller frie forhandlinger.

0   215

Indvandrerdrenge føler sig afvist af skolen

Drenge med anden etnisk baggrund ender sammen med lærerne i en ond cirkel i skolen, siger antropolog Laura Gilliam

0   127

Fremragende aftale

KTO-forlig.

0   86

Den største lønstigning i 20 år

Højere lønninger, bedre forhold for børnefamilier og seniorer. KL og de kommunalt ansattes forhandlere blev i sidste uge enige om en overenskomst for de næste tre år

0   82

Et samlet ja

DLF's hovedstyrelse anbefaler medlemmerne at stemme ja

0   143

Gennembrud

Lærerforlig.

0   175

10. klasse i indbyrdes konkurrence

Konkurrence er nøglen til at få de store klasser op af stolene, så de får mere motion. I Skive lykkedes det at få en 10. klasse til at kæmpe mod hinanden, og det blev til både en første- og andenpræmie i stor national konkurrence

0   114

Lærerne fremmer ubevidst social sortering

Arbejdet med projektopgave cementerer social sortering og udstødelse på trods af lærernes gode viljer og store arbejde undervejs, hævder to forfattere bag ny bog