Undervisere nr. 5 2007

0   370

Forskningen er fragmenteret

Der forskes mere og mere i uddannelsesforhold, men forskningen bliver også stadig mere fragmenteret - det nyoprettede clearinghouse er sat i verden for at uddrage de essentielle konklusioner til brug for underviserne

0   132

Kan DLF hjælpe?

Det er somme tider svært at se sammenhængen mellem arbejdet på kredskontoret og arbejdet på en voksenspecialskole, fortæller en tidligere S81'er og nyvalgt DLF-tillidsrepræsentant

0   121

Netværk for voksenspecialundervisere

Det er somme tider svært at se sammenhængen mellem arbejdet på kredskontoret og arbejdet på en voksenspecialskole, fortæller en tidligere S81'er og nyvalgt DLF-tillidsrepræsentant

0   120

Helt i bund

Kommunerne er allerede helt nede at suge grundvand, så det kræver en god præstation af KL's forhandlere at sikre en ordentlig økonomi