Undervisere nr. 5 2007

0   276

Mere plads til ledelse (arbejdsgiver)

Mere undervisning, ingen centralt aftalt forberedelsestid og mere lokal løn. KL's chefforhandler og konservativ borgmester Mads Lebech løfter sløret for kommunernes ønsker til lærernes kommende overenskomst

0   230

Mere plads til ledelse (lønmodtager)

Drop bureaukratiet og lad lærerne bestemme, hvordan opgaverne skal prioriteres, mener lærernes formand Anders Bondo Christensen. Han mener, at det er et godt udgangspunkt for konstruktive forhandlinger med arbejdsgiverne

0   370

Forskningen er fragmenteret

Der forskes mere og mere i uddannelsesforhold, men forskningen bliver også stadig mere fragmenteret - det nyoprettede clearinghouse er sat i verden for at uddrage de essentielle konklusioner til brug for underviserne

0   454

Det store skoleeksperiment

Mennesker er forskellige og lærer på forskellige måder. Det er udgangspunktet i TV2's serie »Plan B«, hvor ni elever med indlæringsvanskeligheder får tre uger med lærer Per Havgaard til at blive bedre til at læse og skrive

0   268

De har altid været der

Lidelser som ADHD, Aspergers og Tourettes syndrom ser ud til at ramme stadig flere børn. Men der har altid været børn med forstyrrelser i opmærksomheden. De er blot blevet mere synlige

0   302

Der skal en lang, sej indsats til

Det helbreder ikke et barn med ADHD at stille en diagnose, give medicin og fortælle forældre og lærere, hvordan de skal takle barnet

0   267

Vilde drenge når faglige resultater

I de rigtige rammer kan elever med ADHD og andre forstyrrelser lære at læse og regne lige så godt som andre børn

0   280

Psykolog advarer mod diagnosehysteri

Alt for mange børn får stillet gummidiagnoser, fordi forældre og lærere presser på for at få et præcist svar på, hvorfor en elev ikke passer ind i skolen

0   372

Unge med ADHD lærer at mestre livet

Unge og voksne med ADHD kan lære at passe både et studium og job. Det handler om at finde præcis de værktøjer, den enkelte har brug for til at sætte struktur på sin hverdag

0   308

ADHD-unge fylder fængslerne

ADHD-ramte har statistisk højere risiko for at ende i fængsel med domme for både vold og berigelseskriminalitet