Undervisere nr. 4 2007

0   345

Praktik og vejledere hjælper

På ernærings- og sundhedsuddannelsen bliver de studerende ringet op, hvis de ikke beder om vejledning, og også praktikstedet stiller forventninger til bacheloropgaven

0   207

Da praktikerne blev bachelorer

Målet med at gøre lærere og ernærings- og husholdningsøkonomer til bachelorer var at styrke fagenes status, give større mobilitet og ruste de studerende bedre

0   206

Lærerstuderende arbejder for meget

Mange lærerstuderende får fuldtidsarbejde i folkeskolen, og det forsinker dem i studiet

0   198

Lærerstuderende mangler akademiske kompetencer

En del af årsagen til den lave afleveringsprocent kan være for dårlige studerende, siger studielederne, mens de lærerstuderendes formand peger på, at uddannelsen er for komprimeret

0   135

Svært at brænde for emnet

Lærerstuderende Peter Holst ville gerne have været tidligere i gang med sin bacheloropgave. Når man først kommer i gang efter praktikken, bliver emnet nemt lidt tilfældigt, mener han

0   125

Bacheloropgaven er karrierepleje

Det er helt bevidst, at Mette Lyngsø har søgt praktik og baseret sin bacheloropgave på Team Danmark - arbejdet skal pynte på cv'et

0   154

Vi giver de studerende en håbløs opgave

Sammenhængen mellem pædagogik, fag og praksis i læreruddannelsen er meget sporadisk at finde i de studerendes bacheloropgaver, mener censor Frits Hedegaard Eriksen

0   166

Derfor vil vi strejke

Fredag før påske fik eleverne på social- og sundhedsskolen i Brøndby besked om, at de ikke vil få normal undervisning fra mandag den 16. april. Næsten alle lærerne på skolen vil strejke, fordi staten ikke vil overtage den overenskomst, der gjaldt før kommunalreformen, hvor skolen overgik til statsligt selvstyre. Lærerne frygter dårligere vilkår

0   379

Et autentisk læringsrum

Autentisk er det nye mantra i skoledebatten, og det behøver ikke være endnu et indholdsløst hurra-ord, mener to lærere, der har prøvet at indføre det autentiske læringsrum i folkeskolen