Undervisere nr. 2 2007

0   331

Reformen, ingen har hørt om

Kun 26 procent af danskerne tror, at regeringens kvalitetsreform vil hæve kvaliteten i undervisningen

0   292

Uddannelse er det nye konkurrenceparameter

En effektiv offentlig sektor er afgørende for nationens overlevelsesevne i den internationale konkurrence. Især er et effektivt uddannelses­system nødvendigt

0   339

Danskerne er delt på test

Halvdelen af danskerne går ind for obligatoriske test. Den anden halvdel er imod

0   134

Det er ikke sjov det hele

Humor er vigtig, men man kan ikke grine sig til et godt undervisningsjob, for hvem skal afgøre, om den ene form for humor er bedre end den anden?

0   327

Danskere er parate til at hæve kvaliteten

Ny undersøgelse viser, at et flertal af befolkningen godt vil betale for at få øget kvaliteten i skolen

0   253

Invester i sundhed

Stort flertal ønsker kommunale investeringer i forebyggelse og sund skolemad

0   220

Kære Thor Pedersen

At skifte overenskomst, fordi man skifter arbejdsgiver midt i en aftaleperiode, nærmer sig et brud på den danske aftalemodel, mener sosu-lærernes repræsentant i DLF Ulla Maria Mortensen. Men der er slet ikke nogen overenskomst lige nu, siger finansminister Thor Pedersen

0   228

Specialundervisning i farezonen

Lokale politikere vil tillade færre voksne at få kompenserende specialundervisning, fordi de så skal betale penge til en anden kommune, mener 65 procent af danskerne

0   224

Løftebrud

Finansministeren forsøger at misbruge kommunalreformen til at forringe en lærergruppes løn- og arbejdsvilkår

0   231

Præstationskrav stresser

Der er for meget fokus på elevernes test-fremskridt i de amerikanske skoler efter Bush-regeringens store skolereform, mener lederne af både en »lavtpræsterende« og en »højtpræsterende« Los Angeles-skole

0   199

Danskere er parate til at hæve kvaliteten

Ny undersøgelse viser, at et flertal af befolkningen godt vil betale for at få øget kvaliteten i skolen

0   173

Når vejlederen ikke er kollega

Nogle steder i landet er der ikke klarhed over, hvilke vejledningsopgaver der ligger hos klasselæreren

2   385

Niveaudelt – eller aldersintegreret

Lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet Charlotte Ringsmose er kendt som en fortaler for at dele eleverne efter fagligt niveau - men her fortæller hun, hvorfor hun hellere vil kalde det aldersintegration, og hvorfor det er den bedste måde at tilgodese det enkelte barn på

0   131

Sommerferie i Østgrønland og Island

Oplev det fascinerende Østgrønland med fangermiljø og unik natur på vandringer og med helikopter og få spændende oplevelser i Island på månedsmagasinet Underviseres og fagbladet Folkeskolens læserrejse den 28. juni til 8. juli