Folkeskolen nr. 2 2007

0   120

Tove Grome

0   100

Tilbage i DLF

1   116

Den udstrakte hånd

Samarbejde.

0   141

Alle for én – én for alle

Det slår knuder for mange lærere at arbejde i team, men ikke for fire kolleger på Petersmindeskolen i Vejle. De begyndte med at finde ud af, hvad de skulle bruge hinanden til

0   280

Klassisk mobning

Mobning.

0   162

Rod i nøgletal

De nye kommuner kæmper med at gøre nøgletallene for skoler gennemskuelige. Vidt forskellige metoder og praktiske ad hoc-løsninger gør det næsten umuligt at finde fællesnævnere

0   210

Evaluering skal bruges

Kommunernes Skolerigsdag satte fokus på sammenligning og test som vigtige trædesten mod bedre resultater, men deltagerne talte også om skoler, der bliver kvalt i nye krav

0   198

Science Sild søger sciencesvar

I Kalundborg kan pigerne fra 8. og 9. klasse vælge at gå i science-klubben Science Sild efter skoletid for at lære mere i naturfag. 19 piger har taget imod udfordringen