Folkeskolen nr. 2 2007

0   237

Et team har to hovedopgaver

Lærerne glemmer tit at løse den ene opgave i teamet, og det går ud over den anden

0   243

Hverdagen er én stor forhandling

Lærere i selvstyrende team forhandler hele tiden med hinanden. For de lærere, der ikke er gode til at forhandle, kan det føre til stress, fordi arbejdet bliver tilrettelagt efter andre menneskers arbejdsmetoder

0   156

Birthe Enemark