Folkeskolen nr. 12 2007

0   387

»Elevplanerne får større nytteværdi, når vi arbejder med dem digitalt«

På Usserød Skole foregår en stor del af arbejdet med elevplaner via intranet. Også forældrene læser med over nettet. Det skaber en rød tråd i lærernes planlægning og forældresamarbejde

0   221

Kvalitet i skolen

0   192

Slå tilbage

0   153

Ansvar for hvad