Folkeskolen nr. 42 2006

0   62

For 25 år siden

Ministerord

0   144

Folkeskolens udfordringer

Mistillid.

0   77

Lærerne siger stop

Folkeskolen svigtes, politikerne taler nedsættende om skolen, og lærerne har fået nok

0   74

DLF: Ja til sammenlægning

Den 1. januar 2007 lægges Speciallærerforeningen af 1981 og Formidlerne sammen med DLF, hvis de to andre organisationer også siger ja

0   70

Samarbejde på tværs af organisationer

DLF vil styrke samarbejdet med den øvrige fagbevægelse for at få mere indflydelse på udviklingen af velfærdssamfundet

0   70

Elevplaner frustrerer

Flere delegerede efterlyste en ændring af arbejdstidsaftalen, så alle sikres tid til arbejdet med elevplaner

0   67

Velfærdssamfundet skal sikres

DLF opfordrer regering og folketing til at give kommunerne økonomisk mulighed for at sikre velfærd for alle samfundsgrupper

0   82

Nye veje til indflydelse

DLF intensiverer samarbejdet med den øvrige fagbevægelse

0   98

Fischer Fritze fischt frische Fische

En tysktime med lærer Annemari Nilsson foregår i højt tempo og med hurtige skift, der blander regning på tysk, samtale og sang

0   131

Opgør med kedsomheden

Jeg oplevede tidligt, at jeg kedede mig gudsjammerligt i mine egne timer, siger lærer Annemari Nilsson, så for hende er kreativ undervisning forædlet praksis mod at kede sig

0   93

Parametre for kreativitet

Arbejdsklimaet spiller en stor rolle, når man skal være kreativ. Professor ved Lunds Universitet Göran Ekvall har fundet ti gennemgående parametre ved et klima, som stimulerer kreativiteten

0   88

Kongres 06

0   88

Det vigtigste er mulighed for god undervisning

Selv om DLF hele tiden kommer med løsningsforslag, tegnes der helt bevidst et billede af lærerne som en flok brokkehoveder, sagde Anders Bondo Christensen

0   105

Det nytter

10. klasse.

0   101

Bliv ved

Skolekvalitet.

ANMELDELSE
0   175

Hæklerier