Folkeskolen nr. 24 2006

0   265

Elevplaner kan være et godt redskab

Regeringen har sendt sin bekendtgørelse om elevplaner til høring. Forældrene er glade, lærerne og kommunerne er lidt mere lunkne

0   313

Pigens vej til mandefaget

Erhvervslivet skriger på tekniske og naturvidenskabelige kompetencer. Skal piger motiveres for at gå den vej, kræver det, at naturfagsdidaktikken drejes i en mere feminin retning allerede i grundskolen

0   169

Læseindhentning

0   248

Elevplaner – en udfordring

Pædagogisk redskab.

0   122

For 25 år siden

0   99

For 50 år siden

0   103

Fagligheden er blevet udsultet

Mens der er blevet talt og talt om fokus på fagligheden, er antallet af fagkonsulenter i Undervisningsministeriet blevet beskåret

0   98

Haarder: Det er en kommunal opgave

Reduktionen i antallet af fagkonsulenter er langtfra et signal om, at kommunerne skal sænke det faglige niveau

0   111

Stress a’

Et fælles ansvar.