Folkeskolen nr. 20 2006

0   253

Undervis i vinderkompetencer

Morgendagens medarbejder bliver målt på innovative evner

0   296

Hold fast i et bredt læringsperspektiv

Undgå for meget fokus på faglige mål, det skader både skolens undervisning og elevernes læring, siger Howard Gardner

0   317

Gør Danmark til et pædagogisk laboratorium

Det kræver masser af pædagogiske eksperimenter, hvis Danmark skal blive ved med at være et af verdens rigeste lande, siger innovationsekspert

0   358

Skolens opgaver er bredere end formidling af viden og færdigheder

Kreativitet har ingen vægt i Pisa-undersøgelserne og lav prioritet i Danmark

0   251

Test er farlige – for ministre

Testudvikler spår, at de dyre nationale test spares væk i England

0   247

Test går ud over alt det andet

USA's testbaserede uddannelsesreform betyder, at læsning og matematik fylder stadig mere på skemaet - for nogle af de svageste elever hele skemaet

0   236

Gør noget ved natur/teknik nu

Lærere skal efteruddannes med udgangspunkt i eksperimenter

0   168

Selvværd skabes gennem handling og samspil

Reformerne af erhvervsuddannelserne rammer de svageste unge

0   161

Danmark i vidensamfundet

Der bliver brug for samarbejdsånd, det-tror-jeg-sgu-ikke-på-holdning og høj faglighed

0   258

Fælles Mål, klare kompetencer og ny læreruddannelse

Den vigtigste kompetence er evnen til at arbejde sammen med nogen, der ikke ligner en selv

0   220

Gode læringsmiljøer

Mennesker lærer mest effektivt og bliver mest socialt ansvarlige, når de er kreative

0   334

Systematisk læseevaluering virker

Elevernes læseudvikling evalueres løbende på Hvinningdalskolen. Hvis udviklingen går i stå, får eleven et intensivt læsekursus med eneundervisning

0   167

Optimisme, refleksion og gensidig opbakning

Pædagogisk optimisme er grundlaget. Social indignation er også en motivation

0   327

Sådan bryder eleverne læsekoden

De bedste undervisere i læsning er rutinerede, veluddannede og tør styre undervisningen, siger læseprofessor Carsten Elbro

0   203

Evaluering må ikke blive indviklet

Systematik og samarbejde er nøgleord, hvis lærerne ikke skal drukne i arbejdet med at opbygge en evalueringspraksis. Skolens ledelse har et stort ansvar, siger lektor

0   190

Evaluering er en måde at arbejde sammen på

I Søllerød er lærerne i gang med at afdramatisere evalueringsmonstret

0   223

Evalueringen skal også evalueres

Test, styring og kontrol kan kvæle lysten til de pædagogiske eksperimenter, som skal gøre os klogere på, hvad der sker i skolen, siger evalueringsekspert

0   152

Ledelsen får dokumentation

På mange skoler viser eleverne deres fremskridt ved løbende at samle eksempler på deres arbejde i en portfolio. For at styrke kvaliteten i undervisningen har ledelsen på Sønderrisskolen udvidet metoden til også at omfatte lærerne