Folkeskolen nr. 06 2006

0   370

Flertal vender ryggen til forliget

Lærerne på Skovvangskolen i Århus mener, at deres professionelle status er på spil. Dog er der en enkelt røst, som ikke umiddelbart køber den med, at det hele er så frygteligt

0   362

Lærerne er opbragte

Der har været gang i møderne i de faglige klubber rundt om på skolerne siden stormødet i Odense forrige mandag. Langt de fleste lærere er oprørte over forliget om folkeskolen, lyder det fra en række kredsformænd.

0   316

Forliget st�r ved magt

Det hele falder til ro, når lærerne opdager, at test kun fylder 45 minutter om året, siger undervisningsminsteren

0   133

Forligsmagernes ord og handlinger

Formålsparagraffen skal ikke ændres, sagde ministeren. Nu har de vedtaget en ny. Testene skal være interne, diagnostiske prøver til skolebrug, sagde politikerne. Nu har de aftalt nationale test til kontrolsammenligning af skolerne

0   79

DLF surmuler, siger Haarder

Undervisningsministerens spin med altid at udråbe DLF som sur nej-siger har ikke hold i virkeligheden

0   304

Et splittet skolesyn

Der er både en moderne og en gammeldags tendens i det nye skoleforlig, der på den måde udtrykker et splittet skolesyn, siger professor Per Fibæk Laursen

0   304

Et forlig, der peger i forkert retning

Skolen vil blive drejet i retning af en undervisningsfabrik snarere end det læringsmiljø, der er brug for, og som kan fremme en læring med udgangspunkt i den enkelte elevs resurser, siger Lars Kolind, globaliseringsekspert

0   244

Kvalitetstest

0   109

Jeg er ikke alene