Folkeskolen nr. 05 2006

0   190

Djævelsk god løn til svenske lærere

I Sverige forhandler lærerne løn direkte med skolelederen

0   170

Flyt fokus

0   92

Skrot skoleforliget

Utroværdigt.

0   91

Professionalitet kræver selvjustits

Lærernes professionsstrategi giver højere lærerløn og bedre karakterer til eleverne. Men hvis lærerne vil være topprofessionelle, kræver det, at de stopper med at dække over dårlige lærere, mener forsker