Folkeskolen nr. 04 2006

0   246

Praktik-rod

Staten satte 60 millioner af, så kommunerne kunne sende praktiklærere på efteruddannelse. Men det skete kun i begrænset omfang. 400 praktiklærere kom af sted. Det skulle have været 1.100

0   264

Hvad er meningen?

0   271

Elevplaner med et formål

For lærere på Maglegårdsskolen i Gentofte er individuelle skriftlige elevplaner ikke en ekstra arbejdsbelastning. Det er nemlig eleverne, der skriver dem på baggrund af dialog med læreren

0   118

Bureaukrati, kontrol og detailstyring

Folkeskoleforlig.

0   246

Linjefag truet

Faget bør bevares på seminariet og indgå som dimension i samtlige linjefag, mener fagfolk

0   134

Samarbejde bør præge læreruddannelsen

Læreruddannelsen.

0   246

Et fag med mening

Elever bruger kristendomsfaget til at finde egen identitet og forstå verden omkring sig, mener Peter Green Sørensen og Irene Larsen, der har undersøgt faget

0   204

Et fag, der er meget mere end læsning

De tosprogedes interesser er ikke blevet varetaget af ministeriets læse­­udvalg, mener Merete Søndergaard, lektor på Aalborg Seminarium