Folkeskolen nr. 45 2005

0   188

Ledere cirkler om evaluering

Skoleledere blev tvunget til at forholde sig til evaluering

0   189

Jagten efter bindende løfter

Politikere i Nordjylland vil gerne give lærerne mere efteruddannelse og bevare de små skoler, men de er uenige om, hvor pengene skal komme fra

0   219

Skolebyggeri i privat regi

Private firmaer står på spring for at bygge og drive folkeskoler. I Herning-området har det første konkrete udspil ført til strid mellem DLF-medlemmer

0   130

En lighedskæmper træder af

Efter et langt arbejdsliv i lighedens tjeneste går professor Erik Jørgen Hansen på pension

0   129

X ved folkeskolen

0   97

For 50 år siden

0   92

For 25 år siden