Folkeskolen nr. 37 2005

0   194

Ledelse i klassehøjde

Skoleleders besøg i klasserne giver større indblik i elevernes og lærernes hverdag. Hun får viden om børns faglige og sociale problemer. Desuden bliver hun bedre rustet til at rådgive og vejlede lærerne

0   177

Dialog giver kvalitet

Politikere og praktikere er enige om, at skoleledere og lærere skal opstille mål for undervisningen

0   196

Grotesk påstand

0   183

Tak til Korsgaard

0   120

Skoleledelse bliver det centrale

Skolens leder skal have en styrende rolle, mener regeringen. Lærerne får mindre ret til at forme deres egne veje. »Det er måske det første lille farvel til metodefriheden«, siger professor Niels Egelund

0   132

Business as usual

Meget af det, der kommer fra regeringen, har ikke den store gennemslagskraft ude på skolerne, mener professor Per Fibæk Laursen

0   115

For 50 år siden

8. skoleår - Landsbyskolens løftestang

0   110

For 25 år siden

Vilkårlighed præger undervisningen af fremmedsprogede elever