Folkeskolen nr. 24 2005

0   328

Kredsene ruster sig til store kommuner

Centralt medlemssystem og ensartet åbningstid skal være med til at sikre DLFs kredse gennemslagskraft i en ny kommunal struktur

0   331

DLF skal tjene penge på kurser

DLF skal til at tjene penge på at udbyde kurser til markedspriser

0   181

Knæk læsekoden

0   151

Tavshed

0   114

Tak

0   166

Vi behøver visioner og handling

Det er godt at sammenligne, men det er bedre at handle. Inden for folkeskoleområdet behøver vi næppe flere sammenligninger

0   134

Meritter overtog skoler

Der var stor skepsis, da pædagoger i et halvt år skulle overtage lærernes undervisning i Ølgod. I dag bliver forsøget betegnet som en succes

0   106

»Især den første uge var hård«

Meritlærerstuderende kastet ud i lærergerningen, mens alle lærere i Ølgod Kommune var på videreuddannelse

0   88

Ugens citat

0   102

For 50 år siden

Ikke for få religionstimer