Folkeskolen nr. 21 2005

0   192

Folkeskolen direkte ud på lærerværelser

Forsøg i Kolding viser, at lærere er tilfredse med at få Folkeskolen på skolen i stedet for hjemme. Måske bliver det fremtidens løsning for alle lærere, fordi der er mange penge at spare

0   177

Noget for noget

0   183

Forvrøvlet leder

0   339

Knæk læsekoden i børnehaveklassen

Det danske sprog er ikke lydret, derfor er det ekstra vigtigt at lære bogstavernes lyde før bogstavnavnet. Det giver læselyst og gode resultater

0   151

Følgestraffen

0   111

Ugens citat

0   99

Fagministerier mister magt

Hvis man vil have indflydelse på skoleområdet, skal man ikke længere ind i Undervisningsministeriet. Man skal derimod prøve at påvirke regeringens globaliseringsråd

0   104

Italesætte

0   110

En bølge af råd

Stadig flere regeringer opretter overordnede organer, der skal hjælpe os forlæns ind i den globale økonomi

0   90

Det pædagogiske håndværk

Vi har glemt at udvikle og dyrke den praktisk-pædagogiske kunnen

0   110

Undervisere uden læreruddannelse

en broget flok under DLFs ansvarsområde