Folkeskolen nr. 20 2005

0   294

Boykot og oprør

Lærere har nægtet at rette, skoleledere har nægtet at taste og elever nægtet at gennemføre nationale prøver

0   227

Jeg er lærer

0   328

Den rummelige skole – også for lærere

Når der bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft, er det vigtigt at kunne beholde og udnytte de lærerresurser, vi besidder

0   167

Angreb mod Nepals børn

Lukkede skoler, ubesatte lærerstillinger og elendige prøveresultater er nogle af de konsekvenser, Nepals ni år lange konflikt har haft for skolesystemet

0   137

Rettelse

0   246

Læs og forstå

0   164

For 25 år siden

Ved Margit SchaleckHalvdelen overvejede at kvitte

0   105

Pisa siger os meget lidt

Pisa-undersøgelsens målestok er international. Den erikke dansk

0   321

Niårige til eksamen i Norge

Vikarkontoen er udsultet, budgettet sprængt, og undervisningen på to klassetrin er domineret af nationale prøver

0   116

Værdidebatten,der blev væk

Vi savner en debat om, hvilke værdier der skal præge folkeskolen

0   144

Forældre tjekker deres intelligens

Forældre prøver på egen krop, hvad det med de mange intelligenser går ud på, for at bakke op om skolesatsning

0   134

Skridt i rigtig retning

Forældre og lærere er enige: Det er godt at finde ud af, hvor man har sine intellektuelle styrker og svagheder, når man har med børn at gøre

0   125

Eva skal få skolerne til at dufte

Skoler kan bruge evaluering til at skabe sig et image. Eller som en lærer siger: Evaluering skal sætte dufte og lyde på skolen, men det kræver, at lærere og skoleledere går nye veje