Folkeskolen nr. 18 2005

0   97

Elever går til projektopgaven med stor lyst

Prøverne skal i videst muligt omfang afspejle det daglige arbejde, står der i bekendtgørelsen. Men prøverne præger også undervisningen. Og projektopgaven påvirker hverdagen positivt, siger ph.d.-stipendiat Karen Andreasen

ANMELDELSE
0   292

Odense Bogen 2004

ANMELDELSE
0   234

Forvandlingens pris

ANMELDELSE
0   344

Martin Luther

munk - oprører - reformator