Folkeskolen nr. 11 2005

0   244

Samme løn til forskellige lærere

Selvom der er stemt ja, har DLF et stort arbejde foran sig. Der er ingen løsning på lærernes arbejdstidskvaler, og der skal skabes et nyt lærerlønssystem

0   262

Realskolen igen

0   326

Mary Poppins var helt alene

Lærere og ledere skal stille krav til sig selv og hinanden og de skal bruge hinanden

0   290

Integration er en holdsport

Drengeklasse på Abildgårdskolen i Odense skrev den bedste avis. Konkurrenceelementet betød meget for eleverne og så det at arbejde mod et langsigtet mål, siger klasselæreren

0   210

Pisa skal strammes op

Selvstændig tankevirksomhed kan være en hæmsko ved løsning af Pisa-opgaver, mener Inge Henningsen, der her gennemgår en matematikopgave

0   141

Nationen har brug for skolelederne

For 17 år siden kaldte Bertel Haarder skoleledere for karklude. Nu sætter den genudnævnte undervisningsminister dem op på en piedestal og indbyder til samarbejde. Og der er nok at tage fat på

0   199

Pisa sjusker med opgaverne

Uklarheder og unøjagtigheder præger de offentliggjorte Pisa-opgaver,siger lektor i matematik ved Københavns Universitet. Hun har meget svært ved at forstå, at man ikke kan gøre det bedre