Folkeskolen nr. 05 2005

0   231

Forlig gavner ligestilling

Delforlig kan forbedre vilkår for ansatte med børn. Parterne er nået endnu et skridt mod en samlet overenskomst

0   231

Pisa igen, igen

0   168

To problemer

0   289

Den forpligtede skole

Samfundet har villet, at lærerne ikke behøver at have meget på hjerte. Hvis man ikke har det, kan man hverken være forælder eller lærer

0   340

Aldrig mere V-udskæring

Hvis lærerne på Kongevejens Skole træder ved siden af med deres påklædning, skal eleverne nok minde dem om det

0   294

Lærer, kig på din påklædning

Hvis lærerne ønsker, at skolen skal være noget særligt, er det vigtigt, at de er sig bevidste i deres tøjvalg, siger formanden for Københavns Lærerforening

0   147

Hele verden ind i klasselokalet

Lærere og elever får adgang til et uvurderligt historisk og samtidshistorisk kildemateriale

0   138

Scor lottopenge

0   122

Eftertanker

0   127

Børn og flodbølger

Voksne lader forbrugsverdenen drukne egne børn og unge i vold, kynisme og sadisme