Folkeskolen nr. 35 2004

0   332

Skarp kritik af mobbe-værktøj

Erfaren lærer, cand.pæd.psych. og ekspert i mobningsbekæmpelse mener, at Mobbenøglen kan skade mobbeofre

0   225

Behov for afklaring af rummelighed

Definitionen af rummelighed i folkeskolen er uklar

0   365

En skole er et demokrati

Skolens opgave er demokratisk dannelse af eleverne. Derfor må ledelsen af skolen også være demokratisk

0   280

Lederforeningen vil hjælpe KL og DLF

Det er et problem, at lærerne ønsker »at disponere over tiden til den samlede undervisningsopgave«, siger Jens Færk, formand for DLFs lederforening

0   192

Fire timer i skammekrogen

På Grundtvigskolen i København har elever stået i skammekrogen i op til fire timer. De uvorne får en opgave, de skal tænke over, mens de står med hovedet ind mod væggen i et hjørne på inspektørens kontor

0   137

Lær børn at tage ansvar og færdes i trafikken

Trafik skal være et tema iskolens daglige arbejde

0   138

OL i børnekunst