Folkeskolen nr. 25 2004

0   287

Kemi og fysik prøves i det fri

Eleverne får et bedre billede af, hvad fysik og kemi kan bruges til, når de tager kolber og pipetter med ud i naturen. På Sølystskolen i Århus eksperimenterer to 10.-klassermed kemiprøve i det grønne, mens prøven i fysik foregår på et elmuseum

0   190

Effektiv skole i Danmark

Manden bag »OECD review« er også manden bag den engelske idé om effektiv skole

0   180

Fy føj

0   180

Livsstrategi og ledelse

Hvordan bliver man en god strategisk leder i praksis?

0   165

Ugens citat

0   129

Sommerferie

0   112

Paradokset om efteruddannelse

Faglig efteruddannelse er den bedste investering, man kan foretage inden for uddannelsessektoren

0   122

Fokus på evaluering

DLF vil gerne indgå i en fokusgruppe omkring udviklingen af forbedrede evalueringsredskaber

0   307

Smid ikke barnet ud …

De stod i kø for at fremhæve det glade danske skolebarn, men alligevel kan de ikke få det til at stemme i OECD. Danmark bruger mange penge på uddannelse, er et rigt land og har en moderne, progressiv pædagogik, men landets elever scorer ikke højt i Pisa