Folkeskolen nr. 15 2004

0   144

Hvad med pigerne

0   80

Beskæftigelse til alle

et fælles ansvar

0   147

Fra undervisning til læring

Læring og undervisning supplerer hinanden, men kan ikke erstatte hinanden. Det er derfor ikke heldigt at hævde, at vi kan gå fra undervisning til læring

0   128

Skånsom overgang