Folkeskolen nr. 05 2004

0   380

Godt, Venstre

0   362

Stemmesedler misbrugt

Tillidsrepræsentant på østjysk skole tilbød at udfylde lærernes stemmesedler til hovedstyrelsesvalget. Århus Lærerforening tager afstand

0   352

Mere politik, tak

Formanden for DLF foretrækker politisk valg frem for et geografisk valg

0   262

Brændstof til et dynamisk lærerliv

Gyldendal og Danmarks Lærerfor­ening i samarbejde om ny lærerbogklub

0   245

Prøver skal styre undervisningen

Prøver og eksamener skal fremover være en drivende kraft i undervisningen, mener regeringen i et nyt oplæg til »Modernisering af prøver, eksamener og karakterer«

0   166

Det er noget rod

»Modernisering af prøver, eksamener og karakterer« er ingen modernisering, siger DLFs formand

0   263

Friskoler erstatter nedlagte skoler

Forældre genåbner mindst hver anden af de folkeskoler, der forsvinder til sommer. Udviklingen med flere friskoler bekymrer Dansk Friskoleforening

0   338

Skoleleder går i protest mod lærerkreds

Skoleledere må kæmpe for, at lærerne får deres del af puljen til Ny Løn. Ellers fortjener de ikke selv tillæg, mener kreds. Skoleleder Henry Thomsen har svaret ved at melde sig ud af Danmarks Lærerforening

0   271

Lønstrid tages op

Lederforeningens formand Jens Færk betegner lønstrid som dybt uheldig

0   157

Leg og lær

0   165

Religionernes Dag

0   148

Krydsordsvindere

0   161

Hjerne og læring

0   217

Kære Vagn Madsen

0   237

Til lykke