Folkeskolen nr. 43 2003

0   297

Fælles indsats mod slaskeri

OECD-rapporten »Student engagement at School« viser, at der er behov for en indsats for at øge de ældste elevers deltagelse i folkeskolen

0   338

Dårligt forberedte på virkeligheden

Især mødet med forældre volder mange nye lærere problemer. Lektor foreslår, at seminarierne træner de studerende i vanskelige samtaler

0   291

Ak og ve

0   152

Test-galimatias

0   192

Nakskov

0   208

Testitis

En benchmarking-bølge har grebet politikerne, i håbet om at man kan teste sig til forbedringer, men det vil gøre mere skade end gavn

0   183

Drop elevernes personlige udvikling

Skolen skal give eleverne bedre kundskaber blandt andet ved at fratage dem ansvaret for egen læring