Folkeskolen nr. 42 2003

0   241

Læreruddannelsen skal laves helt om

Uddannelsen passer ikke til den nye folkeskolelov, siger undervisningsministeren

0   350

Veluddannede studerende

Mange meritlærerstuderende, som er blevet optaget på dispensation, har en videregående uddannelse bag sig

0   312

Dispensat - ikke en hudsygdom

Meritstuderende mener, at alene deres alder og erfaring er et plus til folkeskolen

0   346

De nye kandidater

Foreløbig har seks meldt sig som kandidater til den nye hovedstyrelse

0   156

Skolen som informationskiosk

Lov om åbenhed og gennemsigtighed er en enestående mulighed for skolerne til at synliggøre sig, men god ekstern kommunikation kræver, at skolerne først bliver bedre til at kommunikere internt

0   141

Lysten til at kommunikere

I løbet af et år er Kristrup Skoles skoleportal blevet et uundværligt redskab for lærere, ledelse og elever. Snart får forældrene også adgang til den

0   143

KTO vil vende forhandlingssystemet på hovedet

Den enkelte organisation skal have større indflydelse på overenskomstforhandlingerne. KTO kommer med en ny skitse til fremtidens forhandlingssystem, der giver plads til lærernes opgør med Ny Løn

0   173

Er vi alle ens

0   187

Glædeligt

0   163

For let kritik

0   152

Pludseligt behov

0   158

Kort og godt