Folkeskolen nr. 41 2003

0   311

Ensom modstander

Niels Munk­holm Rasmussen var den eneste talsmand for en total afvisning af hovedstyrelsens bud på en ny arbejdstidsaftale

0   233

Mindre tid til tillidsrepræsentanter

En arbejdstidsaftale efter hovedstyrelsens tankegang kan betyde mindre tid til lærere, der har mange opgaver ved siden af undervisningen

0   265

Ønske om regler for lejrskoler

Nogle lærere frygter, at friere aftaler betyder, at forældrene i skolebestyrelserne skruer op for forventningerne

0   347

Nyt lønsystem skal erstatte Ny Løn

Et år før tiden tog kongressen hul på debatten om, hvordan lærerne kan få afskaffet Ny Løn

0   275

Skolen er rummelig

Kongressen var sur over, at kommunerne påstår, at skolen er blevet mindre rummelig

0   289

Tal svæver i luften

Ingen kender de præcise tal for, hvor mange der modtager almen specialundervisning

0   136

Københavnere overlevede

Et flertal stemte for forslaget om én københavner i hovedstyrelsen, men flertallet var ikke stort nok til en vedtægtsændring

0   165

Stinuspris til Per Kjeldsen

Folkeskolen styres i for høj grad af økonomi og krav om effektivitet, mener modtageren af årets Stinuspris cand.pæd.psych. Per Kjeldsen

0   135

Memoirer fra en fejlfarve

Jørgen Stampe forlader hovedstyrelsen fra nytår

0   149

Fra jakkesæt til cowboybukser

Arbejdstiden har været til debat mange gange siden tidligere DLF-formand Jørgen Jensens første kongres i 1958

0   139

It-indsatsen rækker ikke

Den pædagogiske integration af informationsteknologi halter bagefter. Sekretariatschef: Den danske folkeskole har godt fat i udviklingen

0   205

Læreruddannelsen er god

Bevar den nuværende model, anbefaler evalueringsrapport

0   199

Minister i opgør med enhedslæreren

For mig er der ingen hellige køer, når det gælder ny læreruddannelse, siger Ulla Tørnæs

0   138

NETopNU