Folkeskolen nr. 39 2003

0   285

Vi vil selv

Drop timetælleriet og indfør selvstyrende team. To lærere er begejstrede for DLFs udspil til en ny måde at tilrettelægge arbejdet på

0   313

Krav til arbejdstiden

DLFs oplæg til arbejdstid ligger langt fra KLs

0   288

De usynlige

De er ansat på skolen og arbejder der hver dag i skoletiden, men rengørings- og teknisk service-folkene er sjældent med på skolens personalefoto

0   292

Guldægget, der ikke er lagt

Efteruddannelse skulle have været CVUernes store indtjeningskilde, men indtjeningen er udeblevet. Kommunerne har simpelthen ikke råd

0   311

Ledelsens projekt

Medarbejdere og studerende på seminarierne har svært ved at se, at de har gavn af CVUerne

0   146

Stop splid og kiv

0   151

Den udelte Madsen