Folkeskolen nr. 24 2003

0   124

Sanselighed

Hvor går grænsen mellem undervisning og underholdning

0   107

Kommunal magtfordrejning

Roskilde Kommune har et problem, der skal løses

0   328

Nye lærere kræver tid

Introduktionsforløb, linjefag og ånden på skolen spiller en stor rolle, når fjerdeårsstuderende sender jobansøgninger af sted

0   318

Møn - en rød plet på kortet

Møn gør ikke noget ekstra for at tiltrække nye lærere. De kommer af sig selv

0   247

Samarbejde om unge lærere

Gode historier om lærerliv skal skaffe flere uddannede lærere til folkeskolen

0   99

Nærvær i skoven

Naturklassen lukker, men projektet med naturklassen fortsætter i en mere skrabet model på Rødkilde