Folkeskolen nr. 22 2003

0   285

Usagligt udspil

0   343

Broen til den multikulturelle skole

Hverdagen er stadig tættere på Morten Korchs Danmark end på den flerkulturelle virkelighed, mener tosprogskonsulent Mubeen Hussain

0   344

Lærer frem for alt

Tosprogede. Basil Hammoud er lærer og medlem af kredsstyrelsen i Odense Lærerforening. Han vil opfattes som enhver anden dansk lærer med interesse for elever med flere kulturelle baggrunde

0   334

Afliv myterne

Viceinspektør Saida Benakrich samarbejder tæt med tosprogede forældre, allerede når deres børn begynder i børnehaveklassen

0   345

Lærerne skal løbe hurtigere

Regeringen og KL lægger op til, at lærerne skal have flere timer bag katederet

0   165

Ingen karakterer på nettet

Folkeskolerne er generelt blevet bedre til at lægge oplysninger på nettet, men de har næsten intet gjort for at leve op til den nye lov om åbenhed og gennemsigtighed

0   356

Laguner i it-sikkerheden

Skolerne skal tage sig i agt for ikke at give nem adgang til følsomme oplysninger på skoleportal og intranet

0   148

Investér i fremtiden

Forhandlinger om kommunal økonomi bør resultere i en troværdig aftale

0   180

Nye tider nu

0   188

Materialer søges

0   170

Hvad skal der ske

0   329

Samfundet kommer nærmere

Er folkeskolen en gammeldags læreanstalt eller moderne virksomhed?

0   255

Karakterinflation i USA

Amerikanerne gør det, som danskerne ikke tør endnu. De tester, om eleverne når bindende trinmål. Et af resultaterne er, at nogle lærere er begyndt at give urealistisk høje karakterer

0   163

Rettelse