Folkeskolen nr. 08 2003

0   264

Elever indspiller egne film

Biljagt eller bolchebutik. Det er bare to af mulighederne i Film-X. 6. klasse fra Hellerup Skole var på besøg og indspillede sine egne film

0   387

Lærernes lønudvikling gået i stå

Priserne stiger mere end de kommunalt ansattes løn, viser ny statistik. Lønsystemet har spillet fallit, mener DLF

0   327

KL opruster til arbejdstidsdebat

Nogle kommuner ønsker en helt ny aftale, mens andre hellere vil justere på den gamle

0   270

Hvis mål

0   261

Sidste udkald

0   179

Afvisning

0   176

Vi undrer os

0   176

Mundtlighed - på alles læber

Ved den mundtlige afgangsprøve i dansk skal tekstarbejdet og den mundtlige fremstilling bedømmes. Men den mundtlige fremstilling glemmes ofte af lærer og censor

0   356

Team frem for fag

Over halvdelen af de nyuddannede lærere i Aalborg underviser i mindst tre af deres linjefag. Men det er ikke godt nok, mener seminariet

0   282

Historie trækker tænder ud

Anne Asferg Svendsen underviser i et fag, som hun ikke har haft siden gymnasiet

0   255

Studerende falder fra

Hver tredje nyuddannede, der underviser tosprogede, har ikke taget seminariets interkulturelle kursus

0   361

Tilbage til den delte skole

Professor Niels Egelunds udmeldinger kan få et politisk flertal til at genindføre sorteringsskolen

0   279

Sidste chance, KL

0   161

Bevar os vel