Folkeskolen nr. 39 2002

0   322

Ulla Tørnæs er presset

Et bredt skoleforlig kan gå ud over regeringens løfte om skattestop

0   262

Ministeren rykker sig

Undervisningsministeren kommer forligspartierne i møde, men ikke nok

0   314

Skældud fører til mobning

Det er smertefuldt og ydmygende for eleverne at få skældud, men det går også ud over lærerne selv

0   278

Børn lukker ørerne

Børn, der får meget skældud, risikerer at lukke af for omverdenen

0   306

Lærere og elever er ligeværdige

Tal respektfuldt til eleverne og betragt dem som ligeværdige individer - så får du meget mindre ballade

0   165

Lærere skal bede om hjælp

Lærere skal bruge hinandens erfaring og talent

0   142

Lærere tvunget på landevejen

Unge lærere har ikke råd til at bo i Nordsjælland. Resultatet er et stigende rekrutteringsproblem

0   147

Boligproblemet kan løses

Der er flere løsninger på det nordsjællandske boligproblem, men den politiske vilje mangler

0   145

Brødnid

0   158

Benzin på bålet

0   140

SYL igen

0   155

Op med pensionen

0   120

Læring i højeste potens

Biblioteksfaglig ekspertise - hvad er det