Folkeskolen nr. 13 2002

0   116

Et samlet nej

0   85

Mere Ny Løn

Lettere at få løst konflikter om Ny Løn

0   85

Eftertanker

0   88

KL vil rette op på Ny Løn

Nyt informationsmateriale skal gøre kommunerne bedre til at håndtere lokale lønforhandlinger

0   95

Et nej kan ende som et ja

Lærernes resultat kan drukne blandt 650.000

0   91

Mere til lærerne ved tavlen

Undervisningstillægget forhøjes med næsten fem kroner til alle lærere

0   103

Forhøjelse af pension

Den klemte gruppe fra 1993 får engangsbeløb som kompensation for manglende pension

0   91

Feriefridagene bliver kortere

Lærerne får to ekstra feriefridage, som enten skal nedsætte årsnormen eller udbetales

0   120

Køreplan for arbejdstiden

En treårig overenskomst betyder, at lærerne ikke kan strejke, når arbejdstidsaftalen udløber i 2004

0   116

Skole- og pausetid til amtslærerne

Det faste tillæg for lærerne ved de amtslige skoler stiger med godt 2.000 kroner

0   235

Konstant antal arbejdsskader

De fleste arbejdsskader anerkendes, men arbejdsbetingede lidelser afvises ofte

0   177

Strategi for naturfag nødvendig

Kommunerne bestemmer for meget, mente konferencedeltagere og opfordrede til national strategi

0   217

Lærerne siger nej til OK-forlig

Forligsmanden fremsatte forlig, der ikke overraskede.Chefforhandlerne er tilfredse, mens flere organisationer er betænkelige

0   193

Blandet modtagelse af OK-skitse

Lærerne er eneste nej-sigere, men der er mange andre skeptikere

0   174

Et nødvendigt nej

Mæglingsforslaget giver ingen garantier for, at kommunerne får lønsystemet til at virke