Folkeskolen nr. 12 2002

0   324

Lederuddannelse i centrum

Lederforeningen vil påvirke en kommende lederuddannelse, så den kommer tæt på skoleverdenen

0   316

Udskiftning i toppen

Formanden fortsætter, men bestyrelsen er gennemgribende fornyet

0   301

Store udsving i antal ansøgere

Nogle lærerseminarier er ramt af stor nedgang i kvote 2-ansøgere, andre har fremgang

0   262

Lærere under dobbeltpres

De skal både være flinke og effektive

0   315

Styrk faglige færdigheder

Ulla Tørnæs er gået i gang med at ændre skoleloven

0   198

Læs alle siderne

0   183

Mange er kaldede

0   159

Tak

0   156

Arrogance