Folkeskolen nr. 07 2002

3   385

I Finland tager skolen ansvaret

Undervisningen i Finland er bygget op om kateder, lærebogssystem, øvelser, overhøring og prøver

0   323

Integration, der lader sig gøre

Hver tredje indbygger i Frankfurt er indvandrer, alligevel tilhører borgerne de bedst integrerede i Tyskland

0   227

Mor lærer tysk

Indvandrermødre lærer tysk, mens deres børn er i skole

0   226

I lever her, ikke i Tyrkiet

95 procent af eleverne på Karmeliterschule er indvandrerbørn

0   320

Læreren har en stor stilling

Tre gange om ugen læser omkring 30 tosprogede børn lektier i et kælderrum på Nørrebro i København. Frivillige hjælper dem

0   336

Vis mig din mundvig

Ofte er skolens lektiecafé stedet, de læser alle deres lektier - hjemme er der ikke plads

0   164

Dumpet - om igen

0   154

Den sorte skole

0   144

Det er pinligt

0   166

Tillæg bortsolgt