Folkeskolen nr. 41 2001

0   127

Det vigtigste

0   124

Forligsmagerne

0   128

Kongressen sanser

0   82

Stinus pris til multietnisk skole

Prisvindere mener, at det er vigtigere at undervise de danske børn i integration end de tosprogede

0   76

Undervisere får ikke tillæg tilbage

Først fik specialundervisere et tillæg, så forsvandt det. På kongressen talte flere delegerede for at få det tilbage

0   73

Overenskomstpensioner skal forbedres

Medlemmer, der kom i klemme ved kommunaliseringen i 1993, skal prioriteres ved forhandlingerne

0   56

Større selvstændighed til lederne

Lederforeningen sikres ret til deltagelse i alle forhandlinger om lederforhold

0   51

Minister bebuder reformpause

Margrethe Vestager ser ingen grund til, at elever skal have mere engelskundervisning

0   91

Pædagogisk fodslag

Kongressen bakkede uden den store diskussion op bag hovedstyrelsens forslag på det pædagogiske område

0   81

For dårlige skolebygninger

Kongressen konstaterer, at en række kommuner ikke lever op til arbejdsmiljølovens krav

0   84

Vi er ikke alene

DLF og medlemmerne er nødt til at orientere sig i den internationale uddannelsespolitik, fastslog Rasmus Møller, Lærerstuderendes Landskreds

0   50

Solidariteten betyder alt

Grønland takker for opbakning

0   58

Arbejdsgiverne har ansvaret for lærermangel

Hverdagen i folkeskolen skal være god for at tiltrække lærere

0   84

Lærernes trivselprioriteret

Nyt punkt kom med i DLF's Princip- og Arbejdsprogram

0   87

Studerende får stemmeret

For fremtiden har formanden for Lærerstuderendes Landskreds stemmeret i DLF's hovedstyrelse

0   97

DLF skal have en ungdomspolitik

Generationsskiftet skal sikres, og unge læreres vilkår skal tænkes med

0   62

Folkeskolen skal bevare redaktionel frihed

Forslag om fast spalteplads til hovedstyrelse og formandskab blev trukket, men emnet skal diskuteres

0   62

47 gange er nok

DLF's længst fungerende revisor valgte at forlade posten

0   58

Skoler skal spare endnu mere

Vi skal lære at gøre tingene på nye måder, sagde formanden for KL, Anker Boye

0   182

Det multietniske er en gevinst

DLF mener, at fællesskabet med det multietniske præg bliver en gevinst for alle i skolen