Folkeskolen nr. 25 2001

0   249

Gab mellem rådhus og skole

Uformelle omgangsformer på skolerne er en barriere for udvikling

0   351

Da Eva kom på besøg

Tre lærere fra Middelfart har haft det fint med at samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (Eva), men de frygter pressens reaktion

0   322

Fuglebjerg fyrer skoleleder

Afskedigelse af skoleleder får en usædvanlig afslutning

0   312

Vi nåede slet ikke det hele

Ny prøveform stiller krav til elevernes forberedelse og overblik. Udenomssnak nytter ikke noget

0   244

Plads til fordybelse

Synopseprøven giver mulighed for at gå i dybden, men der er fare for social ubalance

0   200

Virkelig i klemme

0   179

Dokumentation

1   190

Stamning kureret

0   149

Pensionistpolitik

0   191

25 år er gået

0   168

Julefrokost

0   158

Tilfreds med kommunal aftale

Aftalen mellem regeringen og kommunerne rummer mulighed for at forbedre folkeskolen, mener lærernes formand