Folkeskolen nr. 23 2001

0   76

Landene bestemmer fortsat

De uddannelsespolitiske beslutninger træffes i København, ikke i Bruxelles, siger DLF's mand i Belgien