Folkeskolen nr. 17 2001

0   226

Kontrakt fritager skole for lønaftaler

Kredsformand fastholder, at han har kompetencen til at forhandle lærernes løn

0   223

Kredsformand bekymret for lærerne

Lærerne skal forklare det til forældrene, hvis der ikke er råd til nye bøger eller til lejrskoler

0   324

It-materialer bliver mangelvare

Skolebogsforlag er bange for, at der bliver udviklet for få IT-undervisningsmidler

0   307

It kortlægges

Ministerier vil finde ud af, hvordan IT bruges i undervisningen

0   327

Uro-børn i klassen

Lærerne skal have støtte til at beholde urolige børn i normalklasserne

0   224

Det begyndte med Abraham

Kristne og muslimer udarbejder undervisningsmateriale, der kan skabe dialog mellem muslimer og kristne

0   150

Idealer bygger bro

Studerende har et stort behov for at diskutere, hvad det vil sige at være en god lærer

0   177

Lærerliv i praksis

Nybagte lærere vil hellere tale om konkrete episoder end om idealer

0   111

Frikvarter

0   127

Individualisering

Den moderne tendens til individualisering er ikke udtryk for nogen asocial holdning

0   154

Skolen som demokratisk institution

Margrethe Vestager går imod tidens idé om, at offentlige institutioner skal opfattes som private virksomheder

0   147

Lyt til os

0   168

Pension - igen