Folkeskolen nr. 10 2001

0   240

Velkommen til

Nye lærere på Møllevangskolen i Århus gennemgår et introduktionsforløb. Det letter deres karriereudvikling og identitetsdannelse, mener skolen

0   297

Esben og tidsrøverne

Som nyuddannet og nyansat lærer på Møllevangskolen blev Esben Nyholm overrasket over, hvad der gør lærerjobbet så hårdt

0   251

Hjælpelæreren

Omkring halvdelen af de nyansatte lærere på Møllevangskolen i Århus søger råd og hjælp hos Per Diinhoff - skolens coach og obs-lærer

0   322

Fortælleskolen

Det bliver lettere at udvikle skolen, hvis lærerne arbejder aktivt med fortælling

0   203

Ledere på listefødder

Risikoen for at blive stemt ned får Lederforeningen til nøje at overveje sine krav til DLF's kongres

0   236

Kritikerne har for let spil

Klarere mål for undervisningen skal hjælpe folkeskolen til et bedre omdømme

0   265

Billeder på ledelse

Ledelse er ikke en entydig størrelse, der uden videre kan illustreres med en tegning

0   303

Lærere dårligt rustede i geografi

Geografilærere mangler efteruddannelse, og det kollegiale samarbejde om faget halter bagefter

0   264

Tillæg og kontrol droppes

Svendborg Kommune og Sydfyns Lærerkreds indgår ubureaukratisk arbejdstidsaftale

0   136

Lærermangel-panik

Rygterne om lærermangel er stærkt overdrevne, mener Undervisningsministeriet

0   148

Ikke ideal. . .

0   146

Klarere mål